СЪСТЕЗАТЕЛИ ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ

СЕЗОН 2018

Име и фамилия
First and last name
Националност
Nationality
Дата на раждане
Date of Birth
Ръст (cm)
Height (cm)
Тегло (kg)
Weight (kg)
Анета Петрова
Aneta Petrova
BUL 2003-06-16 175 59
Дани Найденова
Dani Naydenova
BUL 1994-12-03 182 58
Малина Гаджева
Malina Gadzheva
BUL 2002-04-09 174 65
Мила Пашкулева
Mila Pashkuleva
BUL 2003-09-06 167 57
Никол Дулева
Nikol Duleva
BUL 2001-10-12 178 66
Симона Кръстева
Simona Krasteva
BUL 2003-10-22 178 65
Симона Николова
Simona Nikolova
BUL 1997-07-29 190 75
Теодора Симеонова
Teodora Simeonova
BUL 1994-12-12 181 59