СЪСТЕЗАТЕЛИ ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ

СЕЗОН 2019

ИМЕ И ФАМИЛИЯ
FIRST AND LAST NAME
НАЦИОНАЛНОСТ
NATIONALITY
ДАТА НА РАЖДАНЕ
DATE OF BIRTH
РЪСТ (CM)
HEIGHT (CM)
ТЕГЛО (KG)
WEIGHT (KG)
Анета Петрова
Aneta Petrova
BUL2003-06-1617559
Кристина Якимова
Kristina Yakimova
BUL1994-06-0118070
Маргарита Гунчева
Margarita Guncheva
BUL2006-06-1217864
Райна Стойчева
Raina Stoicheva
BUL2005-06-0317860
Симона Кръстева
Simona Krasteva
BUL2003-10-2217865
Славена Никова
Slavena Nikova
BUL1996-06-0718075