Противоепидемични мерки за провеждане на състезанията при подрастващите

БФВ обяви какви ще бъдат противоепидемичните мерки за провеждането на предстоящите състезания – доигравания, квалификации и финали при подрастващи. В началото на месеца бяха обявени датите, на които ще се доиграят мачовете при подрастващите.

1. Влизането в спортните зали на отборите да става без струпване на входовете, като отборите влизат отделно (за реда на влизане се използва редът от програмата на отделна среща или турнир).

2. На всеки състезател, треньорски щаб, длъжностни лица и съдии да бъде измерена температурата с безконтактен термометър и същата да бъде записана на специална бланка, която да се приложи към форма 02 за самото състезание. При констатиране на температура над 37,5 същият не се допуска в спортната зала (осигуряване на безконтактен термометър е задължение на домакина)

3. Организаторът осигурява дезинфектант на спиртна основа за ръце и всеки състезател, треньор, длъжностно лице и съдия при влизане в залата е задължен да го използва. Организаторът осъществява контрол за спазване на мярката.

4. Протоколът за поздравяване между съдиите и капитаните се отменя. Капитаните и съдиите да спазват минимум 1,5 метра разстояние при теглене на жребия.

5. На секретарската маса да е осигурен дезинфектант на спиртна основа, който да се използва преди и след подписване на протокола от капитаните, треньорите и лекаря на състезанието.

6. Отменя се протоколът за поздравяване преди и след мача между състезателите, треньорските щабове и съдиите.

7. Отмяната на протокола да бъде сведена до знанието на съдийската колегия и главните ръководители, които да следят за изпълнението на мярката.

8. След приключване на срещата двата отбора да се оттеглят максимално бързо от терена на спортната зала за да могат следващите отбори да започнат да влизат по реда на т.1, т.2 и т.3. При възможност, на спортното съоръжение да бъдат обособени два входа за влизане и излизане на отборите.

9. Организаторът и домакините следва да съблюдават за спазване на изискването за допускане на зрители при спортни събития на закрито, въведено със заповед на Министъра на здравеопазването – Заповед № РД-01-354/22.06.2020г. а именно заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м. и да не се позволява струпване на хора преди, по време и след срещите. При неспазване на разпоредбите длъжностните лица могат да вземат решение за доиграване на мача без публика или за прекратяването му.

10. Да се прилагат всички мерки за носене на маски в закрити пространства съгласно Заповед № РД-01-354/22.06.2020

11. За всички неуточнени въпроси следва да се прилагат противоепидемичните мерки, разпоредени от Министерство на здравеопазването, Министерство на младежта и спорта и РЗИ, които са в сила към датата на провеждане на спортното мероприятие.

Уведомяваме всички състезатели, треньори, ръководители и длъжностни лица, че прикриването на симптоми на заболяване ще създаде риск от разпространение на коронавирусната инфекция, което от своя страна ще постави в опасност здравето на всички участници в състезанието и може да доведе до принудително прекратяване на държавното първенство за съответната възрастова група.